Djuren på gården

Den besättning som idag finns på Röe Gård började byggas upp redan 1989 av Tobias föräldrar Lars-Inge och Ann-Marie. Vid årsskiftet 06/07 tog Tobias över Röe Gård och hela dess besättning.
 
Idag består besättningen av 21 kor plus kalvar samt ungdjur för rekrytering, slakt och försäljning. I besättningen finns två avelstjurar.
 
Röe Gård inriktar sin uppfödning på köttproduktion. Besättningen har naturligtvis högsta hälsostatus. Djuren föds upp på egenproducerat grovfoder som består av klöverrik- och helsädesensilage. Kraftfoder används endast som lockfoder.
 
 
Sommartid hålls djuren på olika beten. Kor och kalvar släpps på våra bästa beten för att bibehålla en god mjölkproduktion. Tjurarna hålls på bete där tillskottsutfodring med ensilage kan ske för att de inte ska tappa tillväxt vid eventuell betessvacka. Kvigorna sköter naturbetena.
 
 
Vintertid hålls ungdjuren i kall lösdrift med djupströbädd. Korna har tillgång till öppna ligghallar och ca 1 ha rastfålla. För att minska näringsläckaget sker all utfodring på hårdgjord yta där rester av foder och gödsel tas omhand.


 
Korna ute i lösdriften under vinterhalvåret
 

 
 

Tobias och Fridolf på MILA 2009
 

 Höstbete

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar