Gården

Röe Gård ligger vackert belägen på Nävlingeåsen i Skåne.
 
Vintern 2013-14


Gården består av totalt 128 ha varav 52 ha öppen mark och 72 ha är skog.

Av den öppna marken brukas 32 ha för vallodling, de övriga 20 ha är naturbete. Allt går till den egna besättningen.

Sedan 2001 är gården och djuren ekologiska och kontrollerade av KRAV.